V š e t k o   p r e   v a š u   s t r e c h u
Plechová strešná krytina sa bežne využíva aj v oblastiach s nepriaznivými klimatickými podmienkami. Prvýkrát tento typ strešnej krytiny použili v severských krajinách, pričom dodnes plní svoju funkciu.
Medzi najväčšie výhody plechovej strešnej krytiny patrí jej nízka hmotnosť a možnosť veľmi rýchlej aplikácie na strechu. Práve nízka hmotnosť (približne jedna desatina z hmotnosti tzv. ťažkých krytín) predurčuje plechové strešné krytiny na rekonštrukcie starších objektov, kde pre pokročilý vek stavby, a teda aj samotného krovu investor nemôže použiť ťažké krytiny.
S nízkou hmotnosťou plechových krytín súvisí aj ďalšia výhoda, a to úspora dreva pri výrobe krovu, ktorý nemusí niesť ťažké krytiny. Plechové strešné krytiny sa vyznačujú nulovou nasiakavosťou a ich prednosť spočíva aj v tom, že sú veľkoformátové, čo v porovnaní s realizáciou neplechových krytín ušetrí takmer 75 % času pri ich montáži. Najväčšou nevýhodou plechových strešných krytín nie je žiadna z jej vlastností, ale samotné predsudky a nedôvera investorov i staviteľov. Najčastejšie sa obávajú zvýšenej hlučnosti za daždivého počasia.
Je tu však jeden podstatný fakt, ktorý, nech už je pravda o zvýšenej hlučnosti akákoľvek, rieši tento problém. Každé obývané podkrovie musí byť v našich končinách zateplené a tepelná izolácia má okrem termických aj zvukovoizolačné vlastnosti, ktoré neprepustia prípadný zvýšený hluk. Dokonca aj keď je podkrovie nezateplené, otázka zvýšenej hlučnosti sa stáva bezpredmetnou, lebo môžeme takmer so stopercentnou istotou konštatovať, že nezateplené podkrovie je neobývané. Takisto samotné profilovanie plechovej krytiny eliminuje prípadnú hlučnosť spôsobenú rezonanciou na minimum.
Plechová strešná krytina má na rozdiel od betónových či pálených krytín nulovú nasiakavosť. Výhodou plechovej strešnej krytiny je rýchla montáž, bezúdržbovosť,odoláva krupobitiu a ako už bolo spomenuté,  je ľahká .
Krytina , strecha , lindab , rova
Krytina , strecha , blachprofil2, bp2