Krytiny sú profilovane do tvaru klasických skladaných škridiel, vo výraznom románskom štýle alebo naopak v nenápadných profiloch.

Výška vĺn od 18 do 48 mm je dôležitým aspektom výrobku, pretože vytvára plasticky dojem a výrazne ovplyv
ňuje tuhosť tabule. Čim vyššia vlna, tým je profil pevnejší, krytina sa neprehýba, čo uľahčuje montáž ako aj pohyb po nej. Krytiny Lindab sa dodávajú v pasoch s krycou šírkou 1,08 - 1,1 m a dĺžkou podľa potrieb a želania zákazníka, max. 6,0 m .
- len 5 kg/m2. Nízka hmotnosť je jednou z hlavných výhod krytín Lindab. V prípade novostavby je možne vďaka tomu ušetriť na dimenzovaní krovu a základoch značne finančne prostriedky. V prípade starších budov šetri náklady pri rekonštrukcii krovu.

V prípade staticky neúnosných alebo ľahkých krovov je ľahká strešná krytina jediným východiskom.
Charakteristickou vlastnosťou pre krytiny Lindab je vysoká kvalita spracovania a presnosť. Montáž vykonávajú firmy, ktoré absolvovali odborne školenia a získali certifikát spoločnosti Lindab.
Ďalšou výhodou profilovaných plechových krytín Lindab je možnosť montáže na veľmi nízke sklony, už od 10°, bez nutnosti bednenia a použitia ťažkých asfaltových pasov pre zabezpečenie vodotesného podkrovia. Povrch krytín je úplne hladký a neposkytuje priestor pre zachytávanie nečistôt, preto nie je nutná takmer žiadna údržba.

Strešný systém Lindab predstavuje kompletnú a ucelenú ponuku všetkých potrebných prvkov a  doplnkov, ktoré zaisťujú bezchybnú funkciu strešného plášťa. Ku každému typu krytiny ponúkame originálne doplnky. Na želanie sú vyrábané aj akékoľvek klampiarske prvky v rovnakom farebnom prevedení ako je dodávaná strešná krytina. Každá z krytín Lindab prináša zákazníkovi špecifické výhody. Lindab Topline je vybavená dvoma poistnými vodnými drážkami, ktoré spoľahlivo odvádzajú vodu a prakticky znemož
ňujú možnosť zatečenia vody pod krytinu. Lindab Rova Goodlock je unikátny tým, že sa neskrutkuje v ploche krytiny, ale skrutky sú prekryte samotnou krytinou, čo predstavuje iný spôsob ochrany pred zatekaním a eliminuje sa tým negatívne  pôsobenie poveternostných vplyvov na životnosť krytiny.
MEGA
Krytina strecha
PROFIL
GOODLOCK
TOPLINE
ROCA
SEAMLINE
CLICK
Maxima
Mega
Profil
Topline
Goodlock
Roca
Seamline
Click
V š e t k o   p r e   v a š u   s t r e c h u
strecha - krytina Lindab
strecha mgklampex