V š e t k o   p r e   v a š u   s t r e c h u
Spoločnosť  MG KLAMPEX  pôsobí na Slovenskom trhu od roku  2002.
strecha mgklampex