Strešné okná FAKRO

Okenné systémy v posledných 2 desaťročiach prešli revolučným vývojom. V zásade tu šlo hlavne o tesnosť, úsporu nákladov na vykurovanie , vyššiu estetiku a jednoduchšiu údržbu. Rýchlo sa začal pociťovať doslovne efekt tesnosti. Hermeticky uzavreté interiéry majú neprirodzenú klímu. Riešenie sa hľadalo za pomoci klimatických zariadení, pretože ani bežná ventilácia nebola dostatočná pre zabezpečenie sviežej atmosféry. Tento problém nadobudol ešte väčší význam u obytných podkroví. Generovaná vodná para v obydlí v dôsledku rozdielu tlakov stúpa nahor a je zadržaná v podkroví. Výrobcovia strešných okien začali používať vo svojich oknách špeciálne ventilačné štrbiny umož
ňujúce výmenu vzduchu bez potreby otvorenia okna. Takéto riešenia nivelujú problém nadmernej vlhkosti, a s tým súvisiace problémy.
Strešné okno FTP-V P2 získalo holandské policajné označenie kvality - „Bývajte bezpečne”.
Vďaka novátorskému systému vystuženia konštrukcie okna topSafe majú strešné okná FAKRO zvýšenú odolnosť voči vlámaniu.
Strešné okná FAKRO ako jediné na trhu
získali nemecký certifikát TÜV.
- os otáčania v polovici výšky okna
- zabezpečuje vetranie a presvetlenie miestnosti
- okrem vetrania a presvetlenia zabezpečuje aj voľný prístup k oknu a široký výhľad do okolia
- otváranie dvoma spôsobmi: kyvne a výklopne
- os otáčania umiestnená nad polovicou výšky okna
- dolná časť krídla plní úlohu výklopného okna a horná zabezpečuje dodatočné presvetlenie
- okná montované v zoskupení s inými oknami
- okno výklopnej konštrukcie otvárané nabok o 90o
- otváranie na pravú alebo ľavú stranu
- oblúkové okno
- neštandardné tvary a oplechovanie
Vysoká kvalita výroby, ľahkosť a bezpečnosť používania ako aj inovatívne riešenia umožňujú výber vhodného strešného okna FAKRO pre všetkých užívateľov. Strešné okná FAKRO sa vyrábajú z najkvalitnejších surovín pomocou najnovšej technológie, čo garantuje trvácnosť, bezpečnosť, funkčnosť a veľmi dobré termoizolačné vlastnosti.
kyvné
kyvno-výklopné
so zvýšenou osou otáčania
do zoskupení
výlezové
neštandardné
V š e t k o   p r e   v a š u   s t r e c h u
stresne okna fakro
strecha mgklampex