Postup zatepľovania šikmej strechy
Pri realizácii a prevádzke zatepleného podkrovia chceme mať čo najmenšie tepelné straty bez kondenzácie vodnej pary v tepelnej izolácii a pod krytinou. Toho dosiahneme zabudovaním správnej hrúbky tepelnej izolácie, vzduchotesne prevedenou parozábranou na strane interiéru a hydroizolačnou vrstvou difúzne otvorenou nad tepelnou izoláciou (pod krytinou). Pod krytinou musí byť odvetraná vzduchová medzera od odkvapu k hrebeňu.Odporúčame navrhovať zateplené podkrovie ako dvojplášťovú strechu s vetracou medzerou nad poistnou hydroizoláciou.Pre dvojplášťové strechy je špárová neprievzdušnosť v tepelnej izolácii pre kamennú vlnu takmer nulová. Trojplášťové strechy majú vetranie nad a pod poistnou hydroizoláciou. Zateplené podkrovie sa obvykle nerealizuje ako jednoplášťová nevetraná strecha. (to neplatí pre veľmi ľahké tepelné izolácie).Komprimované tepelné izolácie nie sú vhodné pre trojplášťové strechy.

Izolácia medzi a pod krokvami
Tepelnú izoláciu (dosky) režeme na požadovanú svetlosť
zväčšenú o 2 cm, pásy zväčšené o 3 cm. Prvú vrstvu tepelnej
izolácie vtlačíme medzi krokvy tak, aby nevznikla žiadna
medzera a špára medzi doskami, okolo krokvy a prestupov.
Pri väčšej svetlosti krokiev zabezpečíme izoláciu proti
vypadnutiu do doby finálneho dokončenia strešného
plášťa (napr. parozábranou, drôtovaním a pod.). Na krokvy
z interiéru pripevníme celoplošne parozábranu zlepenú
v spojoch a okolo stien. Pod parozábranou v mieste
krokiev pripevníme pomocné závesy pre plechové profily
sadrokartonu, medzi ktoré vložíme druhú vrstvu tepelnej
izolácie. Pri palubovom podhľade zvolíme druhú spôsob
pomocou drevených latiek pripevnených ku krokvám
otočených o 90° ku smeru krokiev. Vzdialenosti latiek
volíme podľa šírky tepelnej izolácie.

Odporúčaná skladba (hrúbka):
Medzi krokvy podľa výšky krokiev hr. 160 (180) mm
Pod krovmi hr. 40 – 60 mm
Izolácia medzi, pod a nad krokvami
Ak potrebujete väčšiu hrúbku tepelnej izolácie (nad260 mm) a nechcete si uberať priestor pod krokvami, môžete aplikovať tepelnú izoláciu nad krokvami. Aplikácia medzi a nad krokvami je podobná vyššie uvedenému pôsobu.Tepelnú izoláciu uskutočníme vložením izolácie medzi latky otočené o 90° ku smeru krokiev. Vzdialenosť a výšku latiek volíme podľa šírky a hrúbky tepelnej izolácie.Na latky a tepelnú izoláciu pripevníme poistnú hydroizoláciu difúzne otvorenú pomocou kontralatiek ukotvených do krokiev cez latky v tepelnej izolácii.

Odporučená skladba (hrúbka):
Medzi krokvy podľa výšky krokiev hr. 160 (180) mm
Pod krovmi hr. 60 – 80 mm
Nad krovmi hr. 40 – 80 mm