V š e t k o   p r e   v a š u   s t r e c h u
Zabezpečujeme rozpočet na strešnú krytinu (nie drevené prvky strešnej konštrukcie)

2. Poradenstvo správnej skladby strešného plášťa na daný projekt

3. Dopravu až k zákazníkovi (spoplatnená podľa množstva a druhu tovaru)

4. Záručný servis - zabezpečenie technika na obhliadku a vybavenie reklamácie
strecha mgklampex