Strešná krytina Standard požičiava každej streche komfortný vzľad. Tento produkt je charakteristický svojou vyskou kvalitou, výhodnou cenou a celkovou spoľahlivosťou. Najnovší člen produktovej línie Standard – škridla Vlčanka ponúka efektívne riešenie bez kopromisu vo vzťahu kvality a estetického vzhľadu.
červená
vlčanka
hnedá
Strešná krytina Standard®
Výrobky STANDARD® je možné zakúpiť v následujúcích farbách:
Strešná krytina Standard - Rozmery
Jednotlivé prvky strešného systému Mediterran STANDARD®:
Jednotlivé prvky strešného systému Mediterran STANDARD® sa vyrábajú z vysokopevnostného farbeného betonu, opatreného dvojnásobnou farebnou povrchovou úpravou. Vyrába sa vo dvoch farebných prevedeniach: červená, hnedá.
V roku  2009 bola na trh uvedena nová varianta
Standard Vlčanka, jej farba je skoricová. Její cena je v porovnání se Standard červenou a Standard hnědou nižní, avšak kvalita je naprosto shodná.

V š e t k o   p r e   v a š u   s t r e c h u
Štandard základná škridla:je základným prvkom pokrývania, používa sa na pokrytie viac ako 95% strešnej plochy.

Rozmery: 330 × 420 mm
Krycia šírka: 300 mm
Krycia dĺžka: 340 mm
Spotreba materiálu: 10 ks/m2 v prípade rovinného tvaru strechy
Prierez lát: min. 30/50 mm
Vzdialenosť lát: v závislosti od sklonu strechy, max. 34,0 cm
Prekrytie: u prvkov nad sebou min. 8 cm u prvkov vedľa seba 3,0 cm.
Prichytenie: v dvoch bodoch, klince max. O4 mm Hmotnosť: 4,70 kg/ks

Standard polovičná škridlazabudovanie sa doporučuje pri takých geometrických danostiach, kde nie je možné vyskladať celú kryciu šírku strechy z celých prvkov. Sú vhodné ďalej pri hranách, úžľabiach a strešných prestupoch, totiž môžeme pracovať s menším odpadom, ako pri základnom prvku. Vytvorenie kompletného pokrytia z polovičných prvkov sa nedoporučuje.

Rozmery: 180 × 420 mm
Krycia šírka: 150mm
Spotreba materiálu: ~20 kus/m2 v prípade plochého strešného okna
Upevnenie: viď. Kapitolu 7.3. Upevnenie škridiel
Hmotnosť: 2,60 kg/kus

Štandard odvetrávacia škridlaslúži na odvod vzduchu z prevetraných strešných priestorov. Umiest
ňuje sa v druhom rade pod hrebeňom a v treťom rade nad odkvapovým systémom. Takto je zabezpečený voľný pohyb vzduchu ako aj stabilita škridiel. V prípade príliš veľkej strechy , ju možno ukladať dvojito podľa výpočtu projektanta. Oceľová mriežka umiestnená v otvore odvetrávacej škridly zabezpečuje voľné prúdenie vzduchu a zároveň zabraňuje vniknutiu hmyzu a vtákov.

Rozmery: 330 × 420 mm
Krycia šírka: 300 mm
Spotreba materiálu: 1 ks/10 m2 v prípade plošnej strechy (450 cm2= 10 ks/100m2)
Prierez lát: min. 30/50 mm
Vetracia plocha: ~45 cm2
Hmotnosť: 6,00 kg/ks.

Štandard hrebenáčStandard hrebenáč: - predstavuje základný krycí prvok hrebe
ňa a nárožia. Vzhľadom na rôzne klimatické a poveternostné vplyvy odporúčame montovať hrebenáče takzvanou montážou na sucho, t.j. pri montáži hrebenáčov dbať na to aby bol každý jeden hrebenáč pripevnený do hrebeňovej a nárožnej laty príchytkou hrebenáča. Hrebeňová a nárožná lata sa ukladá do držiaka hrebeňovej a nárožnej laty , ktorý sa vtĺka do krokiev do takej hĺbky aby bolo zabezpečené dostatočné prekrytie medzi hrebenáčom a základnou škridlou. Týmto spôsobom montáže je zabezpečená odolnosť hrebenáčov proti nepriaznivým poveternostným vplyvom. V minulosti používaný postup montáže hrebenáčov do malty sa neodporúča.

Rozmery: 250/230 × 420 mm
Krycia šírka: 230 mm
Krycia dĺžka: 370 mm (s 5 centimetrovým prekrytím)
Spotreba: 2,7 ks/1m (s 5 centimetrovým prekrytím)
Rozmery hrebe
ňa: 30/50 mm
Prekrytie: min. 5cm
Upevnenie: s pripev
ňovacím prvkom hrebenáča
Hmotnosť: 4,70 kg/ks.

Štandard začiatočný hrebenáčslúži na uzavretie nárožia. Jeho použitím sa zabezpečí uzavretie nárožia t.j. nie je potrebné použiť plastové alebo kovové ukončenie nárožia. Plastové alebo kovové ukončenie sa používa pri ukončení hrebe
ňa pri štítových múroch.

Rozmery: 240/225 × 370 mm
Krycia šírka: 230 mm
Krycia dĺžka: 320 mm (s 5 centimetrovým prekrytím)
Spotreba: 1ks/nárožie
Rozmery hrebe
ňa: 30/50 mm
Prekrytie: min. 5 cm
Upevnenie: s utes
ňovacím klincom
Hmotnosť: 3,40 kg/ks

Štandard rozdeľovací hrebenáč YStandard rozdeľovací hrebenáč: - vhodný prvok na prekrytie styčného bodu hrebe
ňa s nárožím. Vzájomný uhol hrán smerujúcich do styku, vo vodorovnom priemete je 135°. Prvok je použiteľný aj pri uhloch od toho odlišných, ak je zabezpečené vhodné prekrytie.

Rozmery: 320 × 360 mm
Spotreba: 1 ks/na styčný bod
Rozmery hrebe
ňa: 30/50 mm
Prekrytie: min. 5 cm na každej strane
Upevnenie: s utes
ňovacím klincom
Hmotnosť: 7,00 kg/ks

Štandard krajná škridla ľaváprvok vyrábaný pre jednotné a odborne prevedené pokrytie štítových hrán. Od krycej laty je potrebné nechať vhodnú vôľu, kvôli tepelnej rozťažnosti a dilatačným pohybom.

Rozmery: 350 x 420 mm
Krycia šírka: 320 mm
Krycia dĺžka: 300 až 340 mm
Spotreba materiálu: 2,9 až 3,3 kus/lm
Upevnenie: v jednom bode, max . 4 mm  pazdernými skrutkami
Hmotnosť: 7,5 kg/kus

Štandard krajná škridla praváprvok vyrábaný pre jednotné a odborne prevedené pokrytie štítových hrán. Od krycej laty je potrebné nechať vhodnú vôľu, kvôli tepelnej rozťažnosti a dilatačným pohybom.

Rozmery: 350 x 420 mm
Krycia šírka: 320 mm
Krycia dĺžka: 300 až 340 mm
Spotreba materiálu: 2,9 až 3,3 kus/lm
Upevnenie: v jednom bode, max . 4 mm  pazdernými skrutkami
Hmotnosť: 7,5 kg/kus

Štandard pultová škridlaStandard pultová škridla: - prvok slúži na ukončenie pultových striech, ktorý sa v každom prípade musí prichytiť dvoma utes
ňovacími kotviacimi klincami, proti silnému vetru.

Rozmery: 330 x 420 mm
Krycia šírka: 300 mm
Spotreba materiálu: 3,3 kus/lm
Upevnenie: na dvoch miestach, max. 4 mm  pazdernými skrutkami
Hmotnosť: 5,50 kg/kus

Štandard pultová rohová škridla praváStandard pultová rohová škridla: - slúži na uzavretie pravouhlých rohov pultových striech, ktorá sa v každom prípade musí prichytiť dvoma utes
ňovacími kotviacimi klincami proti silnému vetru. V prípade škridiel Danubia obrysové rozmery prvkov v prevedeniach pravá/ľavá sa zhodujú.

Rozmery: 350 x 420 mm
Krycia šírka: 320 mm,
Upevnenie: na jednom mieste, max. 4 mm pazdernými skrutkami
Hmotnosť: 9,50 kg/kus

Štandard pultová rohová škridla ľaváStandard pultová rohová škridla: - slúži na uzavretie pravouhlých rohov pultových striech, ktorá sa v každom prípade musí prichytiť dvoma utes
ňovacími kotviacimi klincami proti silnému vetru. V prípade škridiel Danubia obrysové rozmery prvkov v prevedeniach pravá/ľavá sa zhodujú.

Rozmery: 350 x 420 mm
Krycia šírka: 320 mm,
Upevnenie: na jednom mieste, max. 4 mm pazdernými skrutkami
Hmotnosť: 9,50 kg/kusstrecha mgklampex
strešná krytina mediterran